عناوین اخبار واطلاعیه ها

حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از کنفرانس

تاریخ ثبت: 1396/03/13

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حمایت خود را از کنفرانس رسماً اعلام کرد.


نظرات کاربران


  • Marilu:
    1396/04/02
    If not for your writing this topic could be very coetvluond and oblique.


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26