عناوین اخبار واطلاعیه ها

از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سومین کنفرانس تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنومیکس و پروتئومیکس امتیاز بازآموزی 5.5 برای برخی از رشته ها اعطا شده است.

تاریخ ثبت: 1396/04/29

 از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای سومین کنفرانس تازه های سلولی و مولکولی و اولین سمپوزیوم بین المللی ژنومیکس و پروتئومیکس امتیاز بازآموزی 5.5 برای برخی از رشته ها اعطا شده است.

 

نــام رشــته متیـــاز بازآموزی نــام رشــته متیـــاز بازآموزی
[1974] بیوتکنولوژی دارویی | دکترا 5.5 [1982] ميكروب شناسي پزشكي | دکترا 5.5
[1924] فارماکولوژی | دکترا 5.5 [1438] ميكروب شناسي | کارشناسی ارشد 5.5
[1929] فرآورده های بیولوژیک | دکترا 5.5 [1468] ميكروب شناسي مواد غذايي | کارشناسی ارشد 5.5
[1980] نانوفناوري دارويي(نانوتكنولوژي دارويي) | دکترا 5.5 [1962] توكسين هاي ميكروبي | دکترا 5.5
[1723] آسیب شناسی | تخصص 5.5 [1915] دکترای باکتری شناسی | دکترا 5.5
[1918] بیوشیمی بالینی | دکترا 5.5 [1484] باکتری شناسی | کارشناسی ارشد 5.5
[1611] علوم آزمایشگاهی | دکترای حرفه ای 5.5 [1950] پزشكي مولكولي(سلولي مولكولي) | دکترا 5.5
[14131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد 5.5 [14265] زیست فناوری پزشکی | کارشناسی ارشد 5.5
[1131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی 5.5 [1942] زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی) | دکترا 5.5
[1428] بیوشیمی بالینی | کارشناسی ارشد 5.5 [1426] بيوتكنولوژي پزشكي | کارشناسی ارشد 5.5
[19375] خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی) | دکترا 5.5 [14132] زيست فناوري ميكروبي | کارشناسی ارشد 5.5
[1445] خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون(هماتولوژی) | کارشناسی ارشد 5.5 [1951] مهندسي بافت | دکترا 5.5
[1016] علوم آزمايشگاهي | کاردانی 5.5 [1424] بافت شناسي | کارشناسی ارشد 5.5
[1749] تخصص علوم آزمایشگاهی | تخصص 5.5 [1914] بافت شناسی | دکترا 5.5
[1937] هماتولوژي آزمايشگاهي و بانك خون | دکترا 5.5 [1948] پروتئوميكس كاربردي | دکترا 5.5
[1429] انگل شناسی | کارشناسی ارشد 5.5 [1940] نانوتکنولوژی پزشکی (نانوفناوری پزشکی) | دکترا 5.5
[1912] انگل شناسی | دکترا 5.5 [14575] نانوفناوري پزشكي | کارشناسی ارشد 5.5
[1913] ایمنی شناسی | دکترا 5.5 [1457] نانوتكنولوژي پزشكي | کارشناسی ارشد 5.5
[1423] ایمنی شناسی | کارشناسی ارشد 5.5 [1984] علوم سلولي كاربردي | دکترا 5.5
[1933] ویروس شناسی | دکترا 5.5 [19135] ریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی) | دکترا 5.5
[1444] ویروس شناسی | کارشناسی ارشد 5.5 [1941] علوم اعصاب | دکترا 5.5
[1922] ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی) | دکترا 5.5 [1435] فيزيولوژي | کارشناسی ارشد 5.5
[1447] ژنتیک انسانی | کارشناسی ارشد 5.5 [1928] فیزیولوژی | دکترا 5.5
[1990] ژنتيك مولكولي | دکترا 5.5    

 


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26