عناوین اخبار واطلاعیه ها

نحوه نگارش و قالب مقاله

تاریخ ثبت: 1396/05/05

  مقالاتی که طبق راهنمای نگارش مقاله ، در قالب مقاله موجود در سایت ارسال نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و به داوری ارسال نمی گردد.


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26