عناوین اخبار واطلاعیه ها

اتصاب رئیس کنفرانس

تاریخ ثبت: 1396/07/07

 با نظر شورای سیاست گذاری دبیرخانه دایمی کنفرانس، آقای دکتر اسحق رسولی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل بعنوان رئیس کنفرانس معرفی شدند. و از زحمات آقای دکتر علی شامل تشکر و قدردانی بعمل آمد.


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26