عناوین اخبار واطلاعیه ها

هزینه واریز هزینه کنفرانس

تاریخ ثبت: 1396/07/19

  کسانیکه مقالاتشان پذیرفته شده است لطفا هزینه ثبت نام خویش  را تا آخر وقت اداری 1396.7.19 به شماره حساب 0107073250007 به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واریز فرمایید و فیش بانکی را در بخش مربوطه (خدمات) آپلود نمایید.

ارسال اسکن کارت دانشجویی و انجمن های حامی کنفرانس برای شرکت کنندگان  الزامی می باشد.


نظرات کاربران


  • زینب موسائی:
    1396/07/27
    ارسال فیش واریزی و کارت دانشجویی


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26