عناوین اخبار واطلاعیه ها

دبیر کنفرانس

دکتر محمد ضعیفی زاده- معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیلورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26