عناوین اخبار واطلاعیه ها

اعضای کمیته علمی پانل هماتولوژی، انکولوژی، پاتولوژی و آناتومی

 

رئیس پانل هماتولوژی، انکولوژی، پاتولوژی و آناتومی

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر سعید آبرون

تربیت مدرس

اعضای کمیته علمی پانل هماتولوژی، انکولوژی، پاتولوژی و آناتومی

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر محمد تقی احدی

آزاد اسلامی واحد اردبیل

آقای دکتر جواد بهارآرا

آزاد اسلامی واحد مشهد

آقای دکترمجید صفا

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آقای دکتر حسین بهاروند

رویان

آقای دکتر مسعود سلیمانی

تربیت مدرس

آقای دکتر امیر آتشی

تربیت مدرس

آقای دکتر مرتضی ضرابی

رویان

خانم دکتر هدی معدنی

رویان

خانم دکتر میهن نیکو گفتار

سازمان انتقال خون

آقای دکتر غلامرضا خمیسی پور

علوم پزشکی بوشهر

آقای دکتر کریم شمس

علوم پزشکی تبریز

آقای دکتر مهرداد نوروزی نیا

تربیت مدرس

آقای دکتر سعید کاویانی

تربیت مدرس

آقای دکتر سید هادی موسوی

علوم پزشکی تهران

آقای دکتر شعبان علی زاده

علوم پزشکی تهران

آقای دکتر نجم الدین ساکی

علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

آقای دکتر محمدجواد کاظمی

آزاد اسلامی واحد اشکذر

خانم دکتر سمانه صدیقی

آزاد اسلامی واحد اشکذر

آقای دکتر نژاد ستاری

آزاد اسلامی علوم تحقیقات

آقای دکتر شیروی

آزاد اسلامی واحد دامغان

 ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26