عناوین اخبار واطلاعیه ها

اعضای کمیته علمی پانل میکروبیولوژی، ایمونولوژی، پروبیوتیک

 

رئیس پانل میکروبیولوژی ، ایمونولوژی و پروبیوتیک

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر مهدی شکرآبی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

اعضای کمیته علمی پانل میکروبیولوژی ، ایمونولوژی و پروبیوتیک

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر مسعود فردین

آزاد اسلامی واحد اردبیل

خانم دکتر مهسا عالم

آزاد اسلامی واحد اردبیل

آقای دکتر سعید ذاکر بستان آبادی

آزاد اسلامی تهران مرکزی

خانم دکتر فروزان کریمی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آقای دکتر عباس اخوان سپهی

آزاد اسلامی واحد تهران شمال

خانم دکتر مریم ابراهیمی تاج آبادی

آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

آقای دکتر منصور بیات

آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

آقای دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی

انستیتو پاستور ایران

خانم دکتر پروین حیدریه

علوم پزشکی البرز

دکتر شهبانی

ملی ژنتیک

خانم  دکتر پروانه عدیمی

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

آقای دکتر محمد کریم رحیمی

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

آقای دکتر نوید بصیری

آزاد اسلامی واحد زاهدان

آقای دکتر عبدالحسین کیخاسالار

آزاد اسلامی واحد زاهدان

خانم دکتر فرزانه خادم ثامنی

آزاد اسلامی واحد زاهدان

آقای دکتر شیرزاد فلاحی

علوم پزشکی واحد لرستان

آقای دکتر رضا میرنژاد

دانشگاه علوم  پزشکی  بقیه ا...(عج)

خانم دکتر فرزانه حسینی

آزاد اسلامی واحد  تهران شمال

خانم دکتر ستاره حقیقت

آزاد اسلامی واحد علوم دارویی

خانم دکتر صدیقه مهرابیان

آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26