عناوین اخبار واطلاعیه ها

اعضای کمیته علمی پانل علوم سلولی مولکولی و تکنوینی

 

رئیس پانل علوم سلولی مولکولی و تکوینی

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر احمد مجد

آزاد واحد تهران شمال

اعضای کمیته علمی پانل علوم سلولی مولکولی و تکوینی

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

خانم دکتر فرزانه دهکردی

آزاد اسلامی واحد اردبیل

خانم دکتر المیرا مکاییلی آگاه

آزاد اسلامی واحد اردبیل

آقای دکتر مصطفی اشرفی اوصالو

آزاد اسلامی واحد اردبیل

خانم دکتر طوبا میرزاپور

دانشگاه محقق اردبیلی

آقای دکتر علیرضا ایران بخش

آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

خانم دکتر شیوا ایرانی

آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

خانم دکتر فرزانه تفویضی

آزاد اسلامی واحد پرند

خانم دکتر میترا حیدری نصر آبادی

آزاد اسلامی واحد پرند

آقای دکتر سید افشین ناطقی

آزاد اسلامی واحد ملارد

آقای دکتر علی ابراهیمی

آزاد اسلامی واحد ملارد

آقای دکتر علی مازوجی

آزاد اسلامی واحد رودهن

آقای دکتر بابک خلیل حداد

آزاد اسلامی واحد رودهن

آقای دکتر حبیب عنصری

آزاد اسلامی واحد مرند

آقای دکتر مرتضی سیفتی

آزاد اسلامی واحد اشکذر

آقای دکتر محمود دهقانی

آزاد اسلامی واحد اشکذر

آقای دکتر احمد مهربان

آزاد اسلامی واحد زاهدان

آقای دکتر حمید رضا مبصر

آزاد اسلامی واحد زاهدان

آقای دکتر حمید رضا کنجعلی

آزاد اسلامی واحد زاهدان

آقای دکتر رضا کاظم پور

آزاد اسلامی واحد رودهن

خانم دکتر زهرا طهماسبی

آزاد اسلامی واحد رودهن

آقای دکتر دهقان

آزاد اسلامی واحد اشکذر

آقای دکتر جواد بهارآرا

آزاد اسلامی واحد مشهدورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26