عناوین اخبار واطلاعیه ها

اعضای کمیته علمی پانل فیزیولوژی، فارماکولوژی

 

 

رئیس پانل فیزیولوژی، فارماکولوژی

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر حمیدرضا پازکی طروددی

علوم پزشکی ایران

اعضای کمیته علمی پانل فیزیولوژی، فارماکولوژی

نام استاد

عضو هیات علمی دانشگاه/پژوهشکده/پژوهشگاه

آقای دکتر شیوا اسبقیان نمین

آزاد اسلامی واحد اردبیل

آقای دکتر عسگر فتحی اجیرلو

آزاد اسلامی واحد اردبیل

دکتر شهاب بهلولی

علوم پزشکی اردبیل

خانم دکتر سوسن هوشمندی

آزاد اسلامی واحد اردبیل

آقای دکتر محمود هورمند

علوم پژشکی ایران

آقای دکتر وحید ناصح

آزاد اسلامی پرند

خانم دکتر پروین خدارحمی

آزاد اسلامی پرند

آقای دکتر سلطان احمد ابراهیمی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

خانم دکتر ناهید ابوطالب

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

آقای دکتر مازیار اخوان

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

خانم دکتر معصومه شفیعی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

خانم دکتر پروانه رحیمی مقدم

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

آقای دکتر قربانگل اصحابی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

خانم دکتر مرجان عجمی

تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر سید علی ضیائی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

آقای دکتر محمد نریمانی راد

آزاد اسلامی واحد ایلخچی

خانم دکتر فاطمه جلالوند

آزاد اسلامی واحد ملارد

آقای دکتر وحید شیخ حسنی

تهران و لیدن هلند

آقای دکتر جواد شریفی راد

علوم پزشکی شهید بهشتی

آقای دکتر روح اله حبیبی

موسسه تحقیقاتی پزشکی محیط، دوسلدورف،  40225، المان

 


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1396/07/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1396/07/18
  • کنفرانس1396/07/26